calctime
session reused
 

Stadtplan  


 

Radtouren in Македонија

Скопски Регион, Вардарски Регион, Пелагониски Регион, Североисточен Регион, Источен Регион, Југоисточен Регион, Југозападен Регион, Полошки Регион

Neue Fahrradrouten

Еловец - Балталија 106 km über Горно Оризари, Долно Оризари, Велес, Црквино, Згрополци, Општина Градско, Градско, Паликура, Курија, Црвени Брегови, Неготино, Криволак, Јаношево, Вардарски Регион, Софилари
Бањица - Софилари 75 km über Горно Оризари, Долно Оризари, Велес, Башино Село, Иванковци, Каратманово, Мамутчево, Дорфулија, Лозово, Сарамзалино, Ќоселари, Амзабегово, Три Чешми
Бањица - Пепелиште 69 km über Витанци, Горно Оризари, Долно Оризари, Велес, Црквино, Згрополци, Општина Градско, Градско, Паликура, Неготино
Лисиче - Пештани 89 km über Голозинци, Чашка, Еловец, Горно Оризари, Бусилци, Стари Град, Извор, Владиловци, Смиловци, Поменово, Степанци, Присад, Прилеп, Лениште, Општина Прилеп, Плетвар, Беловодица
Лисиче - Кнежје 51 km über Голозинци, Чашка, Горно Оризари, Бањица, Велес, Башино Село, Иванковци, Каратманово
Лисиче - Немањица 68 km über Голозинци, Чашка, Горно Оризари, Бањица, Велес, Башино Село, Иванковци, Каратманово, Мамутчево
Мелница - Неготино 72 km über Чашка, Еловец, Горно Оризари, Бусилци, Стари Град, Извор, Владиловци, Попадија, Мрзен Ораовец, Камен Дол, Трстеник, Манастирец, Сирково, Росоман, Рибарци, Паликура
Мелница - Немањица 71 km über Чашка, Еловец, Бусилци, Горно Оризари, Бањица, Велес, Башино Село, Иванковци, Каратманово, Мамутчево
Мелница - Крапа 95 km über Мелница, Лисиче, Дреново, Горно Јаболчиште, Нежилово, Ореше, Богомила, Гостиражни, Црнилиште, Пешталево, Костинци, Сливје, Рилево, Ропотово, Суводол, Дебреште
Мелница - Шивец 50 km über Чашка, Еловец, Горно Оризари, Бусилци, Стари Град, Извор, Владиловци, Попадија, Мрзен Ораовец, Камен Дол
Statistik
Embed Map Embed Map preview
0.34002590179443 201809 20180924