calctime
session reused
 

Stadtplan  


 

Radtouren in Македонија

Скопски Регион, Североисточен Регион, Источен Регион, Југоисточен Регион, Вардарски Регион, Пелагониски Регион, Југозападен Регион, Полошки Регион

Neue Fahrradrouten

Горно Оризари - Аџибегово 39 km über Велес, Каратманово, Мамутчево, Дорфулија, Лозово, Сарамзалино, Ќоселари
Горно Оризари - Могилец 141 km über Чашка, Еловец, Голозинци, Лисиче, Дреново, Горно Јаболчиште, Нежилово, Ореше, Богомила, Гостиражни, Црнилиште, Пешталево, Костинци, Сливје, Рилево, Ропотово, Лажани, Дебреште, Суводол, Барбарос, Македонски Брод, Локвица, Девич, Модриште, Белица, Калуѓерец, Могилец
Бањица - Виничани 30 km über Витанци, Горно Оризари, Долно Оризари, Велес
Лисиче - Пештани 89 km über Голозинци, Чашка, Еловец, Горно Оризари, Бусилци, Стари Град, Извор, Владиловци, Смиловци, Поменово, Степанци, Присад, Прилеп, Лениште, Општина Прилеп, Плетвар, Беловодица
Сливник - Белановце 104 km über Бањица, Велес, С'лп, Сопот, Новачани, Башино Село, Летевци, Бадар, Катланово, Таор, Ржаничино, Петровец, Мралино, Идризово, Јурумлери, Гоце Делчев, Скопје, Инџиково, Сингелиќ, Арачиново, Грушино, Никуштак, Виштица, Ропалце, Матејче, Отља, Оризари
Сливник - Таринци 71 km über Бањица, Велес, Башино Село, Иванковци, Каратманово, Мамутчево, Дорфулија, Лозово, Сарамзалино, Ќоселари, Амзабегово, Три Чешми, Штип, Чардаклија, Долни Балван
Сливник - Орах 127 km über Бањица, Велес, Башино Село, Иванковци, Крушје, Џидимирци, Градманци, Долно Коњари, Средно Коњари, Горно Коњари, Винце, Вак’в, Пчиња, Куманово, Биљановце, Тромеѓа, Младо Нагоричане, Макреш, Војник, Канарево
Раштани - Драгоево 64 km über Башино Село, Иванковци, Каратманово, Мамутчево, Дорфулија, Лозово, Сарамзалино, Ќоселари, Амзабегово, Три Чешми
Раштани - Аџибегово 39 km über Башино Село, Иванковци, Каратманово, Мамутчево, Дорфулија, Лозово, Сарамзалино, Ќоселари
Раштани - Крушеани 126 km über Бањица, Сливник, Горно Оризари, Витанци, Чашка, Бусилци, Стари Град, Извор, Владиловци, Смиловци, Поменово, Степанци, Присад, Прилеп, Општина Прилеп, Ново Лагово, Беровци, Алинци, Веселчани, Тополчани, Пелагониски Регион, Лознани, Вашарејца, Ивањевци, Подино, Трновци, Бучин, Воѓани, Општина Кривогаштани, Бела Црква, Обршани, Пашино Рувци
Statistik
Embed Map Embed Map preview
0.33978509902954 201804 20180421